Giỏ hàng

Tham dự hội chợ Vietfish 2018

Vào ngày 22-24/08/2018,

Công ty T&H Nha Trang có gian hàng quản bá sản phấm tại hội chợ Vietfish 2018 - SECC quận 07.

Gian hàng


Đội ngũ tham gia và các bạn MIGCO - nhà phân phối chính thức Miền Nam

Nhận hoa từ đối tác SGS

Khách tham quan gian hàng

Giao lưu cùng nhà phân phối Migco


Vào ngày 22-24/08/2018,

Công ty T&H Nha Trang có gian hàng quản bá sản phấm tại hội chợ Vietfish 2018 - SECC quận 07.

Gian hàng


Đội ngũ tham gia và các bạn MIGCO - nhà phân phối chính thức Miền Nam

Nhận hoa từ đối tác SGS

Khách tham quan gian hàng

Giao lưu cùng nhà phân phối Migco


Danh mục tin tức

Từ khóa