Giỏ hàng

Tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn - 01/06/2018

Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 01/06/2018, Ban lãnh đạo Công ty quyết định trao quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thôn Đồng Bé - Diên Thọ.


Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 01/06/2018, Ban lãnh đạo Công ty quyết định trao quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thôn Đồng Bé - Diên Thọ.


Danh mục tin tức

Từ khóa